Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Kilimler daha önceki zamanlardan günümüze kadar gelen ehemmiyetli bir servet olarak öğrenilmektedir. Türk motifli kilim modelleri üzeride duyguları, hatıraları, acıları ve tabiata yer vermektedir. Kilimler dokuma yapıları sebebi ile kirtikli ismi verilen dokuma kategorisi içinde yer almaktadır. Kirtikli dokuma stilini ilk kullanalar Türkler olarak öğrenilmektedir. Bu kirkitli dokuma stili Türklerin Orta Asya’dan göç etmesi ile dünyaya dağılan bir mahsuldür.  Bu kilimler yün ipliklerin birbiri içinden geçirilerek yapılan bir eşya iken sonralardan bu iplikleri kısa yün ipliklerini bağlayarak ve düğüm yaparak halıyı buldukları düşünülmektedir. Türkiye’nin natürel vakalarının değişikliği ve tarihi süresince kültürlere yuva olduğundan dolayı bu Türk motifli kilimler, teknik ve desenleri bakımından oldukça fazla modele sahiptir.

Kilim Motifleri ve Özellikleri

Türk motifli kilimler daha önceki senelerden beri kullanılan bir mahsuldür. Bu kilimlerin birden fazla motif biçimi bulunmaktadır. İşte kilimler ve motifler;

 • Muska ve Nazarlık Motifi: Nazarlık; kem bakışların tesirini eksilten bir motifken, muska da sahibini makûs vakalardan gözettiği düşünüldüğü için yapılır.
 • Kartal motifi: Efor ve kudreti temsil eden bir motiftir.
 • Göz motifi: Kem gözlere, hasara karşı gözetici olduğuna inanılan bir motif biçimidir.
 • Bereket motifi: Beraber kullanılan eli belinde ve koçboynuzu bayan ve erkeği temsil eder.
 • Bukağı motif: Aile birliğini ve umudu temsil eden bir motif olarak kullanılır.
 • El, Parmak, Tarak Motifi: Parmaklar, kem gözlerden gözetirken el motifi yararlılığı, tarağın ise doğumu simgelediği korunulan bir kilim motifidir.
 • Sandık motifi: Genç kızların çeyiz sandığını simgeleyen bir motif olarak öğrenilir ve kader getirdiğine inanılır.
 • Çengel ve Artı Motif: Bu dokuma insanları makûs vakalardan gözettiğine inanılır ve aralıksız olarak kullanılır.
 • Kuş motifi: Bu kilimde kullanılan baykuş ve karga makûsluk ismine yapılan bir semboldür. Fakat bülbülle güvercin bütün tersine iyilik ismine yapılmış ve iyiliği temsil eden bir motif çeşididir.
 • Akrep motifi: Bu motif ise akrebin makûsluğundan korunmak için değmekte olan bir semboldür.
 • Yıldız motifi:Üretkenliği temsil eder.
 • Hayat ağacı motifi: Ebediliğin temsil eden bir motif olarak öğrenilir.

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri

Türk Motifli Kilimler ve Modelleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir